Polityka prywatności

Nasza polityka prywatności
 

Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady Lingo Olé dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Państwa informacji, które zbieramy, gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej ( https://lingo-ole.com ). (“Serwis”). Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Państwa informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy nie uzyskiwać dostępu do Usługi ani z niej nie korzystać.

Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika i opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Serwisie. Zmieniona Polityka będzie obowiązywać przez 180 dni od momentu opublikowania zmienionej Polityki w Serwisie, a Państwa dalszy dostęp lub korzystanie z Serwisu po tym czasie będzie oznaczać akceptację zmienionej Polityki Prywatności. W związku z tym zalecamy Państwu okresowe przeglądanie tej strony.

 1. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE:

  Będziemy wykorzystywać gromadzone przez nas informacje na Państwa temat do następujących celów:

  1. Marketing/promocja
  2. Zbieranie informacji zwrotnych od klientów
  3. Wsparcie
  4. Zarządzanie zamówieniami klientów

  Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Pana/Pani dane w jakimkolwiek innym celu, poprosimy Pana/Panią o zgodę i wykorzystamy Pana/Pani dane wyłącznie po otrzymaniu Pana/Pani zgody, a następnie wyłącznie w celu (celach), na które udzielono zgody, chyba że prawo wymaga od nas innego postępowania.

 2. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE:

  Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych żadnym stronom trzecim bez uzyskania Państwa zgody, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej:

  1. Analityka
   Wymagamy, aby takie osoby trzecie wykorzystywały dane osobowe, które im przekazujemy, wyłącznie w celu, w jakim zostały one przekazane, i nie przechowywały ich dłużej niż jest to wymagane do realizacji wspomnianego celu.

   Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe w następujących celach: (1) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, regulacji, nakazów sądowych lub innych procedur prawnych; (2) egzekwowania zawartych z nami umów, w tym niniejszej Polityki prywatności; lub (3) reagowania na roszczenia, że korzystanie przez Państwa z Usługi narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich. Jeśli Usługa lub nasza firma zostanie połączona lub przejęta przez inną firmę, Państwa dane będą jednym z aktywów, które zostaną przekazane nowemu właścicielowi.

 3. PAŃSTWA PRAWA:

  W zależności od obowiązującego prawa, mogą Państwo mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub otrzymania ich kopii, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Państwa danych, zwrócenia się do nas o udostępnienie (przeniesienie) Państwa danych osobowych innemu podmiotowi, wycofania udzielonej nam zgody na przetwarzanie Państwa danych, prawo do złożenia skargi do organu ustawowego oraz inne prawa, które mogą być istotne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby skorzystać z tych praw, mogą Państwo napisać do nas na adres info@lingo-ole.com. Odpowiemy na Państwa wniosek zgodnie z obowiązującym prawem.

  Mogą Państwo zrezygnować z bezpośredniej komunikacji marketingowej lub profilowania, które przeprowadzamy w celach marketingowych, pisząc do nas na adres info@lingo-ole.com.

  Proszę pamiętać, że jeśli nie zezwolą nam Państwo na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofają zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, mogą Państwo nie mieć dostępu lub możliwości korzystania z usług, w związku z którymi uzyskano Państwa dane.

 4. COOKIES ETC.

  Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób korzystamy z tych technologii śledzenia i jakie są Państwa wybory w związku z nimi, prosimy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

 5. BEZPIECZEŃSTWO:

  Bezpieczeństwo Państwa informacji jest dla nas ważne i będziemy stosować uzasadnione środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieuprawnionej zmianie Państwa informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Biorąc jednak pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, a w konsekwencji nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam Państwo przekazują i robią to Państwo na własne ryzyko.

 6. INSPEKTOR DS. ZAŻALEŃ / OCHRONY DANYCH:

  Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych, które są u nas dostępne, mogą Państwo wysłać wiadomość e-mail do naszego specjalisty ds. skarg na adres info@lingo-ole.com. Zajmiemy się Państwa wątpliwościami zgodnie z obowiązującym prawem.

  Ostatnia aktualizacja 06 lipca 2023 r.